Vladimir Bobetić o sarajevskim protestima

U 19 sati je istekao ultimatum o podnošenju ostavke koji su demonstranti u Sarajevu dali Vladi Federacije. Premijer je ranije poručio da ostavku neće dati. Proteste u Sarajevu prati Vladimir Bobetić. 

U 19 sati je istekao ultimatum o podnošenju ostavke koji su demonstranti u Sarajevu dali Vladi Federacije. Premijer je ranije poručio da ostavku neće dati.

Proteste u Sarajevu prati Vladimir Bobetić.