U Srbiji najskuplji tečni naftni gas u regiji

Srbija je svrstana među pet evropskih zemalja sa najvećim akcizama i dažbinama na tečni naftni gas. Ekonomska organizacija CEFTA, utvrdila je da se najskuplji tečni naftni gas u regiji prodaje u Srbiji. Prodavci i distributeri tvrde da će to dovesti do iščezavanja tog derivata sa tržišta. Priču donosi Dušan Hadži Nikolić.