U Dohi predstavljene tehnološke inovacije

Hiljade delegata najvećih svjetskih telekomunikacionih kompanija prisustvuju ovogodišnjoj konferenciji Internacionalnog telekomunikacionog saveza. Konferencija je uglavnom prostor na kojem veliki igrači prezentuju nova rješenja. Međutim, ove godine su pozvani inovatori i umjetnici, koji su izložili svoje futurističke proizvode. Priča Tareka Bazleya.