Kontekst: Život djece s poteškoćama u razvoju

Da li djeca sa poteškoćama u razvoju imaju jednaka prava na obrazovanje u zemljama regije? Kako su prihvaćena od pojedinaca i društva u cjelini? Imaju li roditelji pravo na finansijsku pomoć države i kako funkcioniraju sistemi podrške i zaštite? Kako osigurati bolje uvjete za djecu sa poteškoćama u razvoju?   Inkluzija je proces učenja i […]