Uprkos protesta, grčki parlament usvojio budžet

Uprkos protestu šire javnosti, grčki parlament usvojio je budžet za slijedeću godinu. Međutim, ekonomski rast predviđen tim budžetom je veći od rasta koji predviđaju grčki međunarodni kreditori. Postavlja se pitanje, da li Grčka, uprkos svemu, može da okonča program mjera štednje prije vremena.