Djeca u Siriji prinuđena na rad

Rat u Siriji ulazi u četvrtu godinu, a najugroženija su djeca. Iz UN-a navode kako stotine hiljada djece ne pohađaju školu, a mnogi od njih prinuđeni su i prehranjivati svoje porodice.