Loša ocjena medijske slike Srbije u 2014. godini

Tokom 2014. godine desila su se 22 napada na novinare, od toga 12 fizičkih nasrtaja, kao i sužavanje prostora za kritički dijalog na medijskoj sceni, generalna su karakteristika medijske slike Srbije u 2014. godini, ocjena je godišnjeg izvještaja Nezavisnog udruženja novinara Srbije.Najavljuju da će kroz Sistem ranog upozoravanja nastaviti sa širenjem baze podataka o svakom […]