HIV i dalje glavni uzrok smrti u Južnoj Africi

Pojedine organizacije za zaštitu ljudskih prava u Južnoafričkoj Republici suočavaju se sa sve više problema u borbi protiv HIV-a i AIDS-a.Zbog nedostatka novca, jedna od najstarijih organizacija uskoro će morati da prekine svoje aktivnosti iako je HIV i dalje glavni uzrok smrti u Južnoj Africi.