Recite Al Jazeeri: Stanislav Hočevar

U emisiji Recite Al Jazeeri razgovaramo sa beogradskim nadbiskupom Stanislavom Hočevarom. Na njegovom biskupskom grbu predstavljeni su zvijezda i harfa a moto Hočevarove biskupske službe je “Služite Gospodu s radošću”.U Srbiju je stigao 2000. godine, nekoliko mjeseci prije nego što je sa vlasti otišao Slobodan Milošević. Za Al Jazeeru govori o promjenama poslije „petooktobarske revolucije“, problemima […]

U emisiji Recite Al Jazeeri razgovaramo sa beogradskim nadbiskupom Stanislavom Hočevarom.

Na njegovom biskupskom grbu predstavljeni su zvijezda i harfa a moto Hočevarove biskupske službe je “Služite Gospodu s radošću”.
U Srbiju je stigao 2000. godine, nekoliko mjeseci prije nego što je sa vlasti otišao Slobodan Milošević.

Za Al Jazeeru govori o promjenama poslije „petooktobarske revolucije“, problemima sa kojima se suočavaju narodi sa ovih prostora, o papi, međuvjerskom dijalogu, o kanonizaciji kardinala Stepinca i o današnjim političarima.

Sa Stanislavom Hočevarom u Beogradu razgovarala je Ivana Momčilović-Odobašić.