Kontroverzni običaji u Nepalu

U jednom izolovanom okrugu Nepala porodice slijede drevnu tradiciju, koja braći dopušta da se ožene istom ženom.Međutim, sve je više pripadnika mlađe generacije koji taj kontroverzni običaj odbacuju.

U jednom izolovanom okrugu Nepala porodice slijede drevnu tradiciju, koja braći dopušta da se ožene istom ženom.
Međutim, sve je više pripadnika mlađe generacije koji taj kontroverzni običaj odbacuju.