Dragana Mitrović o značaju kineskih investicija

Samit Kine i 16 država centralne i istočne Evrope je donio je veći broj projekata koji bi značajno mogli unaprijediti ekonomije zemalja regije. Istovremeno, bila je to i prilika za uspostavljanje boljih političkih odnosa. O značaju kineskih investicija govori Dragana Mitrović, profesorica na Fakultetu političkih nauka i direktorica Centra za azijske studije.