Milan Kovačević o kineskim investicijama

Kina želi investirati u središnju i istočnu Evropu. Zemlje regije konkurirale su sa projektima gradnje autocesta, željeznica i termoelektrana. O kineskim investicijama detaljnije donosi konzultant za strana ulaganja iz Beograda, Milan Kovačević.