Klimatske promjene ugrožavaju faunu okeana

Više od milijardu ljudi na svijetu zavisi od hrane izvađene iz okeana. Zbog prekomjernog ribolova, ribe je sve manje, a  sve više problema zbog globalnog zagrijavanja.

Više od milijardu ljudi na svijetu zavisi od hrane izvađene iz okeana. Zbog prekomjernog ribolova, ribe je sve manje, a  sve više problema zbog globalnog zagrijavanja.