Uticaj novca na biranje kongresmena i senatora

Pred sutrašnje kongresne izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, na kojima se bira potpuni saziv Predstavničkog doma i trećina Senata, ulažu se posljednji napori da se pridobiju glasači. TV-programi su puni političkih poruka, a analitičari poručuju: Ovo su najskuplji kongresni izbori ikada. Ivica Puljić je istražio koliki je uticaj novca na biranje kongresmena i senatora.

Pred sutrašnje kongresne izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, na kojima se bira potpuni saziv Predstavničkog doma i trećina Senata, ulažu se posljednji napori da se pridobiju glasači. TV-programi su puni političkih poruka, a analitičari poručuju: Ovo su najskuplji kongresni izbori ikada. Ivica Puljić je istražio koliki je uticaj novca na biranje kongresmena i senatora.