Subotić o zasjedanju skupštine Vojvodine

Skupština Vojvodine raspravalja o rekonstrukciji vlade. Sa više detalja javio se Marko Subotić.
Skupština Vojvodine raspravalja o rekonstrukciji vlade. Sa više detalja javio se Marko Subotić.