UN: Svaka treća žena suočava se sa nasiljem

Ujedinjeni narodi obilježavaju međunarodni Dan borbe protiv nasilja nad ženama. Prema svjetskim istraživanjima te organizacije, svaka treća žena susrela se s nekim oblikom nasilja, bilo da je riječ o fizičkom, seksualnom ili porodičnom zlostavljanju.  

Ujedinjeni narodi obilježavaju međunarodni Dan borbe protiv nasilja nad ženama. Prema svjetskim istraživanjima te organizacije, svaka treća žena susrela se s nekim oblikom nasilja, bilo da je riječ o fizičkom, seksualnom ili porodičnom zlostavljanju.