Smrt Michaela Browna pokrenula debatu o rasizmu

Smrt Michaela Browna podijelila je Ferguson, ali i ostatak SAD-a. John Hendren istražio je šta je izazvalo toliki bijes.

Smrt Michaela Browna podijelila je Ferguson, ali i ostatak SAD-a. John Hendren istražio je šta je izazvalo toliki bijes.