Inicijativa za spomenik ubijenoj djeci u Prijedoru

Više od 3.000 Bošnjaka i Hrvata ubijeno je na području Prijedora tokom 1992. Među njima i 102 djece. Njihove porodice sada traže da se izgradi spomenik u centru Prijedora. Gradskoj vlasti predali su peticiju s 1.180 potpisa. Prilog Ljiljane Smiljanić.

Više od 3.000 Bošnjaka i Hrvata ubijeno je na području Prijedora tokom 1992. Među njima i 102 djece. Njihove porodice sada traže da se izgradi spomenik u centru Prijedora. Gradskoj vlasti predali su peticiju s 1.180 potpisa. Prilog Ljiljane Smiljanić.