Rusija planira izgradnju 13 novih baza

O mogućnosti izbijanja novog hladnog rata se govori diljem svijeta. Od Ukrajine do Arktika. Rusija planira izgradnju najmanje 13 novih baza, oživljavajući time svoje isturene baze, napuštene nakon pada Sovjetskog saveza.

O mogućnosti izbijanja novog hladnog rata se govori diljem svijeta. Od Ukrajine do Arktika. Rusija planira izgradnju najmanje 13 novih baza, oživljavajući time svoje isturene baze, napuštene nakon pada Sovjetskog saveza.