Potrčko pomaže starim Piroćancima

Broj stanovnika starijih od 60 godina u Srbiji je blizu 22 posto. U općini Pirot na jugoistoku te zemlje broj je još veći, i iznosi blizu 28 posto. Zoran Kosanović posjetio je tu općinu, u kojoj je jedan mladić riješio na originalan način pomagati starijim sugrađanima.

Broj stanovnika starijih od 60 godina u Srbiji je blizu 22 posto. U općini Pirot na jugoistoku te zemlje broj je još veći, i iznosi blizu 28 posto. Zoran Kosanović posjetio je tu općinu, u kojoj je jedan mladić riješio na originalan način pomagati starijim sugrađanima.