Polovna roba je otporna na ekonomsku krizu

Globalna finasijska kriza je posebno jako pogodila centralnu i zapadnu Evropu. Uprkos svim poteškoćama, jedna industrija ipak prevazilazi i najoptimističnija očekivanja: trgovine sa polovnom robom.

Globalna finasijska kriza je posebno jako pogodila centralnu i zapadnu Evropu. Uprkos svim poteškoćama, jedna industrija ipak prevazilazi i najoptimističnija očekivanja: trgovine sa polovnom robom.