UN zbog ebole strahuje za stabilnost te regije

Liberija je država najteže pogođena ebolom. Do sada je u toj zemlji umrlo 2.700 ljudi od te bolesti. Snage Ujednjenih nacija koje su u Liberiji raspoređene 2003. godine nakon završetka građanskog rata, neće biti zamenjene novim, upravo zbog ebole.