Sve više prisilnih deložacija u Hrvatskoj

Prisilne deložacije u Hrvatskoj se nakon primjene Ovršnog zakona broje hiljadama. Desetine hiljada je i onih kojima izbacivanje na ulicu stalno visi nad glavom zbog blokiranih računa. Jedan od takvih slučajeva umalo je imao tragičan epilog u centru Zagreba, kada je morala djelovati i specijalna policija, kojoj se nakon pucnjave i blokade porodice u stanu […]