Kontekst: Prigovor savjesti i pobačaji u Hrvatskoj

Još jedna tema koja je ponovno podijelila Hrvatsku. Od 27 bolnica u Hrvatskoj, u pet se ne izvode pobačaji zbog prigovora savjesti ljekara specijalista. To su Klinička bolnica ”Sveti Duh” u Zagrebu te bolnice u Našicama, Vinkovcima, Virovitici i Kninu. U preostale 22 bolnice dio ljekara se pozvao na prigovor savjesti, a veći broj ginekologa […]