Kontekst: Položaj mladih

Koliko je siva sadašnjost, a koliko svijetla budućnost mladih na Balkanu? Jesu li aktivni ili pasivni sudionici aktuelnih događaja? Koliko su zainteresovani za promjene u društvu? Kako se mogu zaposliti i osigurati egzistenciju? Položaj mladih u zemljama regije teži je nego u ostalim dijelovima Evrope. U Bosni i Hercegovini gotovo 60 posto, a u Srbiji […]