Njemačka protiv podsticanja potrošnje

Treba podsticati potrošnju, no to je politika koju Njemačka oštro odbija i drži se strogih mjera štednje. Na tome joj zamijeraju njeni susjedi jer bi Njemačka trebalo da bude motor rasta, a ne suprotno. Mnogi se pitaju da li su ekonomski problemi sa periferije prešli u samo jezgro Evrope.

Treba podsticati potrošnju, no to je politika koju Njemačka oštro odbija i drži se strogih mjera štednje. Na tome joj zamijeraju njeni susjedi jer bi Njemačka trebalo da bude motor rasta, a ne suprotno. Mnogi se pitaju da li su ekonomski problemi sa periferije prešli u samo jezgro Evrope.