Srbija 14 godina nakon pada Miloševića

Na današnji dan prije 14 godina u Srbiji je srušen režim Slobodana Miloševića. Građani su tada upali u Skupštinu Jugoslavije i zapalili je. Na protestima je bilo više stotina hiljada ljudi. Taj događaj postao je simbol ujedinjene opozicije, ali 14 godina kasnije ona u Srbiji praktički ne postoji. Prilog Đorđa Kostića. 

Na današnji dan prije 14 godina u Srbiji je srušen režim Slobodana Miloševića. Građani su tada upali u Skupštinu Jugoslavije i zapalili je. Na protestima je bilo više stotina hiljada ljudi. Taj događaj postao je simbol ujedinjene opozicije, ali 14 godina kasnije ona u Srbiji praktički ne postoji. Prilog Đorđa Kostića.