Napredovanje Assadovih snaga u Halepu

Assadove snage napreduju u borbama kod grada Halepa. U petak su zauzeli Handarat koji se nalazi samo dva i po kilometra od centra grada, što je vladinim snagama omogućilo kontrolu nad opskrbom.

Assadove snage napreduju u borbama kod grada Halepa. U petak su zauzeli Handarat koji se nalazi samo dva i po kilometra od centra grada, što je vladinim snagama omogućilo kontrolu nad opskrbom.