Heroji svakodnevnice – Ludilo u eteru

Šta je zapravo ludilo? Za nešto oko čega nema konsenzusa ili uopće “dokaza” − mnogi stručnjaci smatraju da ludilo kao takvo ne postoji, već da je samo transformativna psihička epizoda u spoznavanju sebe. Po ideji psihijatra Alfreda Olivere stvara se prostor za radio program unutar psihijatrijskih klinika širom svijeta. Adi Hasanbašić pokušava to učiniti u […]

Šta je zapravo ludilo? Za nešto oko čega nema konsenzusa ili uopće “dokaza” − mnogi stručnjaci smatraju da ludilo kao takvo ne postoji, već da je samo transformativna psihička epizoda u spoznavanju sebe.

Po ideji psihijatra Alfreda Olivere stvara se prostor za radio program unutar psihijatrijskih klinika širom svijeta. Adi Hasanbašić pokušava to učiniti u BiH. Priča o grupi ljudi koji pod teretom dijagnoze pokušavaju rušiti nevidljive zidove društvene stigmatizacije psihičkih bolesnika kroz rad na produkciji radijskih emisija.