Entitetsko državljanstvo uvjet za izbore u Brčkom

Distrikt Brčko ne pripada nijednom entitetu Bosne i Hercegovine. Ipak, da bi ostvarili pravo glasa na općim izborima sljedeće sedmice, birači moraju imati državljanstvo jednog od entiteta – Federacije ili Republike Srpske. Nekoliko hiljada građana, koji se nisu izjasnili, mogli bi ostati bez prava glasa. Prilog Ljiljane Smiljanić

Distrikt Brčko ne pripada nijednom entitetu Bosne i Hercegovine. Ipak, da bi ostvarili pravo glasa na općim izborima sljedeće sedmice, birači moraju imati državljanstvo jednog od entiteta – Federacije ili Republike Srpske. Nekoliko hiljada građana, koji se nisu izjasnili, mogli bi ostati bez prava glasa. Prilog Ljiljane Smiljanić