Kontekst: Kultura štednje

Kako se građani regije odnose prema štednji u bankama? Šta pokazuju trendovi i zastupljenost pojedinih kategorija štednje? Šta će donijeti uvođenje poreza na zaradu od štednje u Hrvatskoj? Kakva su iskustva u drugim zemljama? Svjetski dan štednje obilježava se 31. oktobra, kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara, održan 1924. u Milanu. Tu su predstavnici […]