Avni Ahmetaj o nacrtu budžeta Kosova

Vlada Kosova usvojila je Nacrt budžeta za sljedeću godinu. No, ovaj Nacrt neće biti jednostavno izglasati. Zašto, zna Avni Ahmetaj.