Hrvatska se zadužuje da pokrije deficit u budžetu

Deficit hrvatskog bužeta iznosi dvije milijarde i 150 miliona eura, odnosno pet posto BDP-a. Taj manjak Vlada će nadoknaditi novim zaduživanjem, i sve obaveze države, plate i penzije, redovno će se isplaćivati. A zbog poreskih izmjena, plate hrvatskih građana narašće u januaru naredne godine a ne, kako se najavljivalo, već u decembru. 

Deficit hrvatskog bužeta iznosi dvije milijarde i 150 miliona eura, odnosno pet posto BDP-a.

Taj manjak Vlada će nadoknaditi novim zaduživanjem, i sve obaveze države, plate i penzije, redovno će se isplaćivati. A zbog poreskih izmjena, plate hrvatskih građana narašće u januaru naredne godine a ne, kako se najavljivalo, već u decembru.