Evropske banke otporne na stres-testove

Većina najvećih banaka Evropske unije pokazala je otpornost na takozvane stres-testove koje je provela Evropska centralna banka. Ipak, među 130 analiziranih banaka, 25 ih nije zadovoljilo kriterijume. Testovi su pokazali da im ukupno nedostaje 25 milijardi evra kapitala potrebnog za otpornost na eventualne finansijske udare. Među njima su i dvije banke iz Slovenije.