Martin Raguž o o preliminarnim izbornim rezultatima

Martina Raguž, predsjednik HDZ-a 1990, o preliminarim izbornim rezultatima.