Visoke stanarine pogađaju radnike u Londonu

Cijena iznajmljivanja i kupovine stana u Londonu postala je toliko visoka da su desetine hiljada radnika sa malim primanjima morale da se odsele iz britanske prijestolnice. Neki od onih koji su bili prisiljeni da napuste svoje kuće osnovali su protestni pokret. 

Cijena iznajmljivanja i kupovine stana u Londonu postala je toliko visoka da su desetine hiljada radnika sa malim primanjima morale da se odsele iz britanske prijestolnice. Neki od onih koji su bili prisiljeni da napuste svoje kuće osnovali su protestni pokret.