Skoplje mijenja fasade

U centru Skoplja u tijeku je promjena izgleda fasada objekata. Novi izgled zgrada vlasti planiraju ukopiti sa projektom Skoplje 2014, u okviru kojeg je izgrađeno nekoliko administrativnih objekata, a postavljeno je i više od 50 spomenika povijesnih ličnosti. Ove promjene fasada državni proračun zasad koštaju 23 i pol milijuna eura, ali se očekuje da će […]