Netransparentne donacije među NVO u BiH

Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini svake godine prime desetine miliona eura u donacijama – kako od državnih tako i od međunarodnih organizacija. Međutim, neke od njih smatraju da nema dovoljno transparentnosti u tom poslu. Izvještava Harun Karčić.

Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini svake godine prime desetine miliona eura u donacijama – kako od državnih tako i od međunarodnih organizacija. Međutim, neke od njih smatraju da nema dovoljno transparentnosti u tom poslu.

Izvještava Harun Karčić.