Adnan Rondić o Ženevi 2

Delegacije sirijske vlade i opozicije održale su prvi sastanak u prisustvu delegata UN-a za ovu zemlju – Lakhdara Brahimija. I dok u Ženevi traje sastanak, Adnan Rondić je na tursko-sirijskoj granici.

Delegacije sirijske vlade i opozicije održale su prvi sastanak u prisustvu delegata UN-a za ovu zemlju – Lakhdara Brahimija.

I dok u Ženevi traje sastanak, Adnan Rondić je na tursko-sirijskoj granici.