Izgradnja kuća za izbjegličke porodice u Srbiji

Rješenje stambenog pitanja u Srbiji čeka 45.000 izbjeglica. Iako su od Donatorske konferencije u Sarajevu na kojoj je za to obezbijeđen novac prošle dvije godine, nijedna kuća još nije izgrađena. U Komesarijatu za izbjeglice kažu da je počeo pilot projekat kojim bi prve izbjegličke porodice konačno bile zbrinute. Priču ima Jelena Milutinović.

Rješenje stambenog pitanja u Srbiji čeka 45.000 izbjeglica. Iako su od Donatorske konferencije u Sarajevu na kojoj je za to obezbijeđen novac prošle dvije godine, nijedna kuća još nije izgrađena. U Komesarijatu za izbjeglice kažu da je počeo pilot projekat kojim bi prve izbjegličke porodice konačno bile zbrinute. Priču ima Jelena Milutinović.