Makedonija mijenja Izborni i Krivični zakon

Tri najveće političke partije u Makedoniji dogovorile su izmjene Izbornog i Krivičnog zakona prema preporukama OSCE-a, kojima bi se trebala spriječiti korupcija tokom izbornog procesa. Izmjene se tiču korištenja budžetskog novca, reklamiranja u medijima i kontrole biračkog spiska. Očekuje se da će Sobranje konsenzusom uskoro usvojiti izmjene ovih zakona.