Različite presude i tumačenja o izručenju u Hrvatskoj

Zbog različitog tumačenja zakona o pravosudnoj saradnji sa članicama Evropske unije, dva suda donijela su različite presude o izručenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača u istom predmetu. Različita su tumačenja i oko rokova u kojima sud mora donijeti konačnu odluku. Ivan Čorkalo razgovarao je o daljnjoj proceduri sa glasnogovornikom Vrhovnog suda Hrvatske.   

Zbog različitog tumačenja zakona o pravosudnoj saradnji sa članicama Evropske unije, dva suda donijela su različite presude o izručenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača u istom predmetu. Različita su tumačenja i oko rokova u kojima sud mora donijeti konačnu odluku. Ivan Čorkalo razgovarao je o daljnjoj proceduri sa glasnogovornikom Vrhovnog suda Hrvatske.