Kontekst: Jadransko-jonska cesta

Gradnja Jadransko-jonske autoceste je zajednički interes Hrvatske, Albanije, Crne Gore i BiH, poruka je odaslana nakon nedavnog sastanka premijera četiri zemlje regije. To bi trebao biti važan koridor koji će povezati Italiju i jug Grčke, a gradnja, kako je najavljeno, neće krenuti idućih 15 godina. Krenula je, međutim, široka diskusija kuda će ta autocesta proći […]