Ivana Momčilović-Odobašić o akciji Damask

U BiH su u toku hapšenja osumnjičenih za terorizam i vrbovanje, organizovanje, finansiranje i slanje bh. državljana na ratišta u Irak i Siriju.  Ivana Momčilović-Odobašić je u selu Gornja Bočinja kod Maglaja, na jednoj od lokacija na kojima su izvršena hapšenja.