Palestinci i Izraelci se spore o vlasništvu nad filmom

U Veneciji, na filmskom festivalu, Izraelci i Palestinci vode bitku o filmskim pravima.