Kontekst: Filmska produkcija

Koliko su domaći filmovi interesantni publici u regiji? Šta utiče na broj i kvalitet snimljenih igranih filmova? Kakva je podrška institucija razvoju filmske industrije? Može li na Balkanu proizvodnja filmova biti profitabilna? Produkcija igranog filma u Srbiji je prepolovljena u prošloj godini, dok je u Hrvatskoj udvostručena u odnosu na 2012. U Sloveniji je u […]