Muhamed Mujakić o presudi ‘Zornić protiv BiH’

Europski sud za ljudska prava u Strazburu presudio je protiv Bosne i Hercegovine u još jednom slučaju kršenja ljudskih prava. Azra Zornić žalila se sudu kao građanka koja se, ako se nacionalno ne izjasni, ne može kandidirati niti biti birana u Dom naroda Bosne i Hercegovine. Slučaj je gotovo istovjetan presudi u korist Jakoba Fincija […]