Marko Subotić o izmjeni zakona o radu

U Skupštini Srbije traje rasprava o zakonu o radu i penzijsko invalidskom osiguranju. Dok sindikati koji su prošle sedmice prekinuli dijalog s vladom protestuju ispred zgrade. Zakon o radu predviđa da se otpremnina za odlazak u penziju računa samo za vrijeme provedeno kod posljednjeg poslodavca i u visini dvije umjesto dosadašnje tri prosječne plaće.Više detalja […]