Teški uslovi za useljenike u Grčkoj

U potrazi za azilom, mnogi u Evropu pokušavaju ući preko Grčke. No, ova država je pod lupom zbog useljeničke politike i pritvorskih jedinica. Ako procijene da nelegalni useljenik nedovoljno sarađuje, grčke vlasti mogu ga držati u pritvoru bez ograničenja.