Ljiljana Smiljanić o incidentu u Skupštini RS-a

Zastupnici u Skupštini Republike Srpske sukobili su se tokom rasprave o setu zakona za sanaciju šteta od poplava. U jednoj od pauza došlo je do incidenta u holu skupštine, a potom i u sali.  Više o današnjem radu Narodne Skupštine Republike Srpske iz Banja Luke Ljiljana Smiljanić.